Hogy mondja a HR-es?

A leggyakrabban használt kifejezések magyarul és angolul

 Kiadványunk összeállításakor arra törekedtünk, hogy mind a szakemberek, mind a HR területtel most ismerkedők számára könnyen használható segédanyagot készítsünk. A hétköznapi munka során leggyakrabban használt HR-es kifejezések (72 oldalon több, mint 350 szó) angol nyelvű megfelelőit gyűjtöttük össze és láttuk el esetenként rövid magyarázatokkal.

A kifejezések jobb megértését segítik a példamondatok, amelyek egyben bemutatják az anyanyelvi környezetben történő leggyakoribb szóösszetételeket, alkalmazásokat. A példamondatok között egyaránt találhatunk egyszerű, a mindennapi életünkben gyakran használt kifejezéseket és összetett, komplex szaknyelvi szövegeket. A könyv különösen azok számára lehet hasznos, akik már beszélnek valamennyire angolul, de a szókincs bővítésével segítheti azokat is, akik csak nemrég fogtak neki a tanulásnak.

A szavak angol megfelelője mellett bemutatunk néhány rokon kifejezést, és ahol szükségesnek éreztük, rövid magyarázatot adtunk. A gyűjtemény természetesen nem vethető össze egy szótár teljességével, de nem is ez volt a cél. Sokkal inkább szeretnénk gyakorlati segítséget adni néhány gyakran (és sokszor tévesen) használt HR-es kifejezés megértéséhez.

Számtalanszor találkoztunk profi szakemberek által készített fordításokkal, amik tökéletesen megfeleltek az összes nyelvtani szabálynak. Ezek a tökéletesen megszerkesztett anyagok sokszor értelmezhetetlenek voltak angol anyanyelvű kollégáim számára.

 

Egy egyszerű példával szemléltetném. A „termination for cause” kifejezés szó szerint azt jelenti, hogy okkal való megszüntetés. Ennek így nem sok értelme van, hiszen minden megszüntetésnek, megszűnésnek van oka, indoka. Az amerikai HR munkában ez a kifejezés valójában a „fegyelmivel” történő elbocsátást jelenti. Hatályos magyar jogi kifejezéssel: munkaviszony megszüntetése felmondási idő nélkül.

Másik példám a „resignation” kifejezés használata. A magyar gyakorlatban úgy mondjuk, hogy a munkavállaló, vagy a munkáltató felmondja a munkaviszonyt. Mechanikusan fordítva: „the employment was terminated by the employee/employer.” A gyakorlatban viszont a „termination” kifejezést a munkáltató által történő megszüntetés esetén használjuk. A munkavállaló részéről kezdeményezett felmondás a „resignation”.

A könyv szerkezete

Több mint háromszázötven kifejezést gyűjtöttünk össze 29 kulcsszó köré csoportosítva.  A fontosabb szavak, összetett kifejezések gyakorlati használatát példamondatokon keresztül szemléltetjük.  A könnyebb olvashetőság érdekében úgy alakítottuk ki a könyv szerkezetét, hogy a bal oldalon szereplő kifejezéseket tartalmazó mondatokat  a könyv jobb oldalán, lapozás nélkül elolvashassuk:

Fontos: Az idegen nyelvű szövegek fordítása nem történhet mechanikusan. Figyelembe kell venni azt is, hogy a fordítás különböző stílusokban történhet. A nyelvi kifejezés, leszámítva talán a szigorúan vett jogi szövegeket, mindig kicsit ízlés dolga is. Szeretnénk még megjegyezni, hogy a kiadványunkban adott kifejezésekhez fűzött megjegyzések, illetve példamondatok segítik a megértést, de ezek semmiképp nem tekinthetők jogi, vagy szakmai iránymutatásnak.

 

dr. Holló Sándor

szerző

Megrendelés